Vi tester Norges dagligvarebutikker!

Spirit Reklamebyrå har ansvaret for de ukentlige butikktestene for Dagligvarehandelen.

Vi er et lite, men dedikert team som er godt drillet i kriteriene vi skal vurdere etter. Vi er opptatt av at alle skal bedømmes likt, uavhengig av hvilket team-medlem som utfører testen. Når butikktesten er utført, kvalitetssikres den internt i redaksjonen. Hver test skal være godt begrunnet og ha solid faglig forankring. Alle tre kjedene besøkes og hele landet dekkes. På den måten har vi til enhver tid god innsikt i hva som skjer dagligvaremarkedet.

Her kan du se noen av butikkene vi har testet https://dagligvarehandelen.no/butikktesten