Egenannonsering i Dagligvarehandelen

Stolte fag-idioter om særegne faguttrykk i dagligvarebransjen

Vi har tullet litt med våre egne faguttrykk. Man kan lett gå surr i en verden av d-pk og f-pk, prepak, nyhetsvinduer L1-L2-L3 og L4 og ean koder, så derfor ville vi lage en egenannonse som spilte på dette. Annonsen sto på trykk i Dagligvarehandelen.