Nye KAM-light kurs - regional storkunde konsulent

Første kurs fulltegnet! Nye kurs i juni-september 2021

Kursprogrammet går over 3 samlinger på Teams og en fysisk samling i september. Kombinasjon av teori, innsikt kundeundersøkelser, deltakelse fra regionale kjedekontor, store butikker og workshops. Hver enkelt vil ha en skikkelig verktøykasse til eget bruk etter samlingene. Jobber med konkrete case. Se hele kursopplegget her.

Hvorfor KAM-light?
• Klare tilbakemeldinger fra trade-/selgerundersøkelsen i 2020
   o De store fullsortimentsbutikkene ønsker å satse sammen med de som tilbyr skreddersøm og det lille ekstra, tilpasset deres profil og kundemasse
• Regionale og lokale forhold viktig for butikkenes suksess
• Sikre selgerfunksjonen i årene fremover


Målsetting med programmet – målgrupper
• Fra selgere til forretningsutviklere/rådgivere, for å sikre relevans i samarbeidet med våre viktigste nøkkelkunder
• Ta ut ekstra potensiale i topp 1-butikkene
• Videreutvikle salgsorganisasjonen som merkevare – beste praksis til resten av salgsorganisasjonen


Målgrupper: Salgssjefer, regionale salgssjefer, storkunde konsulenter og KAM.
Modul 1. Nøkkelkundenes behov – vår leverandørstatus. Juni
• Vår leverandørstatus – hvilken rolle har vi?
• Presentasjon av utvalgte storkunder. Deres krav og ønsker til samarbeide med nøkkelleverandører. REMA 1000, Coop Mega, Meny. Butikker regionale kjedekontor. 4 aktører som forteller om sine behov lokalt/regionalt
• Viktigste funn fra trade-/selgerundersøkelsen 2020 – hva betyr det for vår måte å jobbe på?
• Workshop i grupper


Modul 2. Kundeplanen. Årshjul – planlegging. August
• Viktigste drivere for salg ut av butikk. Forretningsutvikling
• Lokale muligheter – speile kunden
• Årshjul – optimalisering
• Kundeplanlegging. Oppbygging av kundeplaner
• Workshop i grupper


Modul 3. Oppbygging av presentasjoner – presentasjonsteknikk – forhandlinger. September
• Oppbygging av tyngre kundepresentasjoner
• Presentasjonsteknikker
• Trening på innsalg og regionale forhandlinger
• Workshop i grupper

 

Samlingene vil foregå på Teams i juni og august. Fysisk samling på Miklagard Golf/Lily Country Club på Kløfta i september. Ta kontakt med tom.aulie@spiritgruppen.no / tlf 92252687 for presentasjon av hele programmet.        Kr 3.000.- pr. dag pr. person. Programmet gjennomføres av Spirit Reklamebyrå i samarbeid med sentrale butikker og regionale kjedekontor.