Tradesolution + Spirit = Sant

Bransjens egen tjenesteleverandør, Tradesolution AS, kjøper seg inn i Spirit Gruppen for å ytterligere forsterke arbeidet med å skape vekst og effektivisering for kjeder, grossister og leverandører i dagligvarebransjen. 

Spirit Gruppen og Tradesolution har i lengre tid jobbet tett sammen om å utvikle felles bransjeløsninger for dagligvare og storhusholdning, spesielt knyttet til salgsarbeidet i butikk. Mottakelsen i markedet har vært svært bra. Nå tar vi samarbeidet til et nytt nivå, med eiermessig integrasjon.

Leverandørenes salgsarbeid og selgerens rolle er i endring. Trender som uttak av stordriftsfordeler og digitaliseringen påvirker muligheter, og utfordrer dagens arbeidsmetodikk. Spirit Gruppens dybdeintervjuer med butikksjefer hos alle kjedeprofilene underbygger dette. Det pekes blant annet på at leverandørene må bli flinkere på rådgivning og skreddersøm til butikk. For å utnytte mulighetene og svare på handelens forventninger kreves det betydelige endringer i leverandørenes salgsarbeid – til dette arbeidet trenger bransjen en velfylt verktøykasse.

Det er nettopp denne verktøykassen Spirit Gruppen og Tradesolution skal hjelpe dagligvarebransjen med å fylle:

 1. Innsikt i varehandelen
  1. Utnyttelse av data og analyse
  2. Shopperundersøkelser
  3. Tradeundersøkelser. Leverandørenes møte med butikk
 2. Skoler og opplæring
  1. For salgsledelse og konsulenter i dagligvare/KBS
  2. For salgsledelse og konsulenter i storhusholdning
  3. Nye i bransjen. Fokus på det du trenger å vite om bransjen
 3. Løsninger for salgsarbeid målrettet for bransjen
  1. Skreddersydde digitale presentasjoner av nyheter og kampanjer, integrert i bransjens salgsstyringsverktøy
  2. Presentasjon av innsikt integrert i presentasjons- og salgsstyringsverktøyene
  3. Skreddersøm for den enkelte kjedeprofil

Spirit Gruppens kompetanse knyttet til digitalt innhold, kreativitet og design kombinert med Tradesolutions system- og teknologikompetanse er en spennende kombinasjon som gir muligheter for utvikling av tjenester som vil føre til bedre prosesser, økt effektivitet, lavere kostnader og økt salg – til glede for både leverandørene, handelen og forbrukerne.