Tradespirit salgskurs

Spirit Reklamebyrå har i samarbeid med Tradesolution utviklet et felles kurskonsept for salg, med utgangspunkt i de endringer som nå skjer i dagligvare/KBS/storhusholdning.

Noen av de temaer som blir berørt:

Innsikt fra dybdeintervju med 30 av landets ledende kjøpmenn. Gjennomført november 2020.

Faglige kurs med fokus på endringsledelse, kundeplanlegging, oppgaver i kundebesøket, ferdigheter i kundesamtalen, oppfølging på telefon og mail, gjennomføring av kampanjer og nyhetslanseringer.

Praktisk bruk av CRM-verktøyet Increase og presentasjonsverktøyet eSale. Praktisk trening på planlegging av salgsrunde/kundemøter, arbeidsoppgaver i kundebesøket, presentasjonsteknikk, dokumentasjon av forbedringer i butikk, oversendelse av bilder og innsalgsark, referater og oppfølging etter møter.

Kursene settes sammen i moduler og skreddersys for den enkelte bedrift, avhengig av behov og kunnskapsnivå. Kursene gjennomføres bedriftsinternt. Vi setter sammen personell fra Spirit Reklamebyrå og Tradesolution ut ifra behov.

Vil du vite mer?
For nærmere presentasjon og diskusjon av muligheter, ta kontakt med: tom.aulie@spiritgruppen.no mob 922 52 687.