Mills eSale - digitalt innsalgsverktøy

Mills har benyttet Spirit sitt digitale innsalgsverktøy, eSale, i flere år. De har nye versjoner til alle de viktige periodene de jobber med igjennom året.

eSale gjør det enklere å gjøre innsalg i butikk, hvor man som regel har liten tid, og ønsker å være rett på det som er interessant for butikken.

Alle produktene har direkte bestilling til Increase i Tradesolution, noe som gjør innsalget raskt og smidig.

I tillegg ligger eSale integrert i Increase, som også gjør at oppdateringer / justeringer i eSale gjøres kun et sted, og alltid er oppdatert i Increase.

eSale er et nyttig innsalgsverktøy, også for de som ikke benytter Increase.