Foodscape - Sett bærekraft på menyen

OPPGAVE:
Gjennom FNs bærekraftmål er hele Norges matvareindustri forpliktet til store endringer i årene som kommer. Endringer som vil føre til at vi forbrukere får spise sunnere, forårsake mindre utslipp og tære mindre på ressursene som kreves for å lage maten vi spiser. Norges Varemesse har tatt initiativ til å skape en møtested for alle som jobber med mat i Norge og som skal ta dette løftet for framtiden.

Dette blir en messe for proffene og skal dekke absolutt hele spekteret fra hav og jord til bord. Den vil med andre ord være aktuell for primærnæringene, de som lager utstyr for dem, de som videreforedler maten, de som forsker på utvikling av nye miljøvennlige løsninger, de som håndterer matavfall, de som selger mat og drikke, og ikke minst – de som tilbereder og serverer maten i kantiner og restauranter.

Vi har vært med på å utvikle messens navn, logo og grafiske uttrykk

LØSNING:
Matbransjens nye samlingspunkt vil på sikt knytte til seg internasjonale samarbeidspartnere og har som mål å bli lagt merke til utenfor landets grenser. Derfor falt det naturlig å velge et navn på engelsk.

FOODSCAPE betyr et metaforisk landskap av mat, dens produksjonsmetoder og kulturelle tilknytning.
Messenavnet FOODSCAPE favner alle aktuelle utstillere og deltakere, og gir et etterlatt inntrykk av oversikt og visjoner.

Logo og uttrykk
Historien rundt FOODSCAPE er fortellingen om at vi kan skape en god matframtid – men at det ikke kommer til å skje uten at alle tar i et tak. Stikkord for kommunikasjonen er levende, framtidsrettet, profesjonell, kompetent og matglede.

Mens logoen er inspirert av de lange linjene, er bildestilen valgt for å illustrere hva som skal til for å nå målet. Dette både for å vektlegge at hver og en av oss skal gjøre vår del av jobben og for å sette fokus på dem som allerede gjør den, hver eneste dag.