Hopp til innholdet

Kurset ender opp i konkrete presentasjoner og –planer for bruk i møte med kjedene.

Kundeinnsikt lokal shopper-tilpassing
• Retail-kjeder. Innsikt retail-leddet
• Leverandørundersøkelse. Butikk muligheter – behov
• Shopper – shoppertyper. Hvordan skreddersy sortiment og vareplassering

Prosessen ender opp i shopper-tilpassede butikker – tilpasset sortiment og – vareplassering.

Kategoriutviklingsprosesser – Perfect Store
• Etablering av kategori-prosesser inn mot kjeder
• 7 trinns kategoriutviklings-prosess
• Fra teoretiske prosesser til implementering i kjede og butikk

Vi jobber i hele prosessen fra analyse til konseptutvikling i butikk.

Kategorirådgivning – dataanalyser
• Drivere for salg ut av butikk
• Bruk av tall og analyser i samhandling med handelen
• Effektive presentasjoner med fokus på PowerBi

Denne modulen er en viktig del av kategorirådgivning og utvikling av Perfect Store.

Shopper-marketing
• Hva ønsker kjedene hjelp til? Trade-/ leverandør-undersøkelse. Innsikt shopper
• Optimalisering av sesong-/kjedekampanjer
• Lokale aktivitetsmuligheter – fokus på SOME – eksponeringsteknikker i butikk

Retorikk og kommunikasjon i innsalget. Presentasjonsteknikk
• Utvikling av tydelig budskap
• Argumentasjon + bevis (logos – ethos – pathos)
• Oppbygging og gjennomføring av effektive kundepresentasjoner
Kurset ender opp i konkrete presentasjoner og –planer for bruk i møte med kjedene.