Hopp til innholdet

Kompetanseutvikling

Kursmoduler

Målstyrt selgerledelse
• Situasjonsorientert endringsledelse
– være relevant
• Medarbeiderutvikling – coaching
• Kundesegmentering
– planlegging – bruk av verktøykassen

Trene trenerne
• Forankring av innhold
– pedagogisk tilnærming
• Bruk av verktøykassen
• Gjennomføring
– oppfølging

Medarbeideroppfølging
• Samreiser
• Kartlegging av medarbeidere
• Vanskelig medarbeidersituasjoner

KAM-light store butikker
– regionale kjedekontor

• Lokal tilpassing kundetyper
– drivere for omsetning ut av butikk
• Kundeplanen
– årshjul
– speile kunden
• Utvikling av kundepresentasjoner
– presentasjon kunder

Beste praksis i kundemøte
• Forberedelser
– planlegging
• Gjennomføring i butikk. Basic
– rådgivning
– salg
• Oppfølging av kundemøte
– Utvikling av beste praksis folder for kundemøte.
– Basert på innsikt fra våre trade-/leverandørundersøkelser.

Effektiv kundeplanlegging
• Hvilke kundekategorier har vi og hva kjennetegner disse
• Selektering og prioritering av kunder
• Planlegging av salgsperioder og kundemøter

 


Salgstrening. BALA salgsprosesser kundemøte

• Hva gjør en selger relevant i møte med butikk
• Salgsprosess over tid – bruk av planleggingsverktøy
• Fasene i salgsprosessen – BALA (Behov/aksept/løsning/aksept på løsning)

Retorikk og kommunikasjon i innsalget Presentasjonsteknikk
• Utvikling av tydelig budskap
• Argumentasjon + bevis (Logos – ethos – pathos)
• Oppbygging og gjennomføring av effektive kundepresentasjoner

Kunderådgivning – kategoriekspert
• Drivere for salg ut av butikk
• Ulike shoppere krever ulike uttak i butikk. Lokal tilpassing
• Bruk av tall og analyser i innsalget til butikk

Basert på våre shopperstudier og beste praksis fra arbeide med PowerBi analyser.

Shopper-marketing
• Hva ønsker butikkene hjelp til? Trade-/ leverandør-undersøkelse. Innsikt shopper
• Optimalisering av sesong-/kjedekampanjer
• Lokale aktivitetsmuligheter – fokus på SOME – eksponeringsteknikker i butikk

Samreise oppfølging 1:1
• Selgeradferd
• Gjennomføring av kundemøter
• Forbedringsprosesser

Egne metodikker og skjematurer for samreiseoppfølging.

Praktisk bruk av innsalgs-verktøy – planlegging og presentasjon
• Planlegging av kundemøte
• Presentasjon og gjennomføring av kundemøte
• Oppfølging etter kundemøte
• Kombinasjon med Increase og eSale verktøy. Praktisk trening.