Coca-Cola digitalt selgerverktøy

For Coca-Cola har vi laget et komplett digitalt selgerverktøy for lesebrett. Verktøyet tar blant annet for seg fokusområdene til selgere, som rådgivning, salg og basic oppfølging av butikk. Elementer her er bl.a. floorplan, årshjul, eksponeringsforslag, oppslagsverk for kjølere og driftsrutiner.

Det hele er lagt opp med enkle trykkbare menyer, slik at man enkelt navigerer seg dit man ønsker. Verktøyet er nyttig for alle fra nyansatte til erfarne, og er med på å gi salgsapparatet det nødvendige grunnlaget for å kunne være en god forretningspartner for sine kunder.
Innholdet skal hjelpe dem til å gjøre gode forberedelser i forbindelse med innsalg til butikk. Verktøyet oppdateres jevnlig igjennom året, for å være oppdatert på det siste. Det er også laget en PC-versjon, til bruk for KAM apparat og andre aktuelle på hovedkontoret.