Hopp til innholdet

Stangeland Mølle

Oppgave:
Utvikle kommunikasjonsplattform, fornyne og oppdatere grafiskprofil for Stangeland Mølle. Kommunikasjonen må fungere både nasjonalt og internasjonalt. Hovedmålet er å bli mer synlige for dagens forbrukere i Norge

Kontakt

kontakt@spiritgruppen.no
Ole Deviks vei 6c, 0666 Oslo