Hopp til innholdet

REDNINGSSELSKAPET: DU KAN REDDE ET LIV

Oppgave:

Årlig drukner mellom 90 og 100 personer i Norge. Mange vet ikke hva de skal gjøre for å hindre drukning, hvordan de skal redde en som holder på å drukne og heller ikke hvordan de kan redde seg selv.

Redningsselskapet ønsker å endre statistikken og de mener at de fleste drukningsulykker kan forebygges gjennom at folk har riktig kunnskap, gode holdninger og nødvendige ferdigheter. Denne sommeren starter de opp nettsiden «Hele Norge svømmer» , en stor NRK-satsing der svømmeopplæring, livredning og drukningsforebygging står i fokus gjennom sommeren.

Som en del av kampanjen utlyste Redningsselskapet en byråkonkurranse der ønsket var å få ideér til filmer som skulle formidle viktigheten av livredning og skape engasjement rundt saken.

Løsning:

I filmene henvender vi oss direkte til seeren, ved at de får møte ulike personer som i framtiden kommer til å være i fare for å drukne, og som spør direkte i kamera: Hva gjør du for å hjelpe meg?

Fokuset i idéprosessen til filmene var å kunne gi folk en vekker  og få  fram at hver og en av oss kan være med å endre statistikken med den rette kunnskapen om livredning.

De tre filmene går på Facebook, Instagram og Snapchat gjennom sommeren.

Kontakt

kontakt@spiritgruppen.no
Ole Deviks vei 6c, 0666 Oslo