Høstjakta

MULIGHETER ELLER TRUSLER?

Spirit har denne høsten gjennomført en omfattende kartlegging av kjeder og butikker, samt foretatt intervjuer med sentrale personer, både på kjedekontor og i butikker over hele landet. Spesielt med fokus på Coop

Trykk her for mer informasjon