Obs digitalt opplæringsprogram

Vi har startet et løp med Sport & Fritidsavdelingen til Obs, for opplæring av deres ansatte igjennom året. Vi har etablert et helhetlig program, som også kan benyttes på de andre avdelingene fortløpende.

Som en del av programmet har vi utviklet:
• e-Læringskurs i læringsportalen til Coop med fokus på:
   - Grunnleggende salg
   - Kategorikunnskap
   - Produktkunnskap fokusmodeller
   - Oppsalg og mersalg
   - Quiz

• Opplæringskit som ble sendt ut til alle avdelingene (utvidet kurs fra det som ligger i læringsportalen).
• Diverse remindere og oppfølgingsbrev for å sikre fokus.

I tillegg er det satt i gang konkurranser for de ansatte for å få flest mulig med på opplæringen.