Utvikling av kurs for Goman Akademiet

Spirit Reklamebyrå har sammen med Coop Industri utviklet et nytt kurs for Goman Akademiet, som skal brukes til opplæring av Coop sine butikkjeder.

Formålet er å gi ansvarlige nødvendig innsikt i suksesskriteriene for bakeriavdelingen, kunnskap for å skape gode handleopplevelser og ta ut mersalg, samt verktøy for å drifte avdelingen effektivt.

Innhold, innsikt, bilder og bearbeiding av tekst har vært gjort fortløpende i redaksjonelle arbeidsmøter sammen med Coop Industri. Kurset ble utviklet både i powerpointformat og en komprimert utgave i trykket versjon, som kursdeltagerne får med seg etter gjennomført kurs.

Layout- og design, illustrasjoner og tekstarbeid er utført av Spirit Reklamebyrå. I tillegg har vi utviklet aktivitetskalender/årshjul, logo, og avholdt opplæringskurs for kursholderne.