TINE Beste praksis i butikk

I samarbeid med TINE har vi utviklet Perfect Store 2025.
Dokumentet er et strategisk og taktisk hjelpemiddel som belyser hvordan nye kategoriområder kan tas ut i butikk. Perfect Store 2025 er et nyttig og effektivt verktøy for å forstå, og gripe, muligheter som oppstår i dagligvaremarkedet frem mot 2025. Dokumentet er ment som inspirasjon og diskusjonsgrunnlag i arbeidet med å skape en fremtidsrettet og innovativ butikkopplevelse for shopper.

Vi leverte innhold, tekster, visjonære illustrasjoner og butikkskisser. I en egen redaksjon hvor Spirit Reklamebyrå og TINE var representert jobbet vi oss gjennom innsikt og manus.

Konsept for brunost - jul

TINE ønsket forslag til hvordan de kunne selge flere brunost ut av butikk. Brunost kan for en periode stå på gulv, så vi laget small, medium og large løsninger for hvordan man kunne bygge en ekskponering på gulv med hhv 4 til 32 d-pak av brunost. I tillegg ble det produsert sløyfe til å feste på toppen av eksponeringen, og en bruksanvisning til butikk som viste hvor mange d-pak de måtte bestille for å bygge eksponeringene. 

Konseptuell løsning for Litago UTEN

En kjøler som skaper oppmerksomhet og ikke tar opp unødig plass i butikk